Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 982.

Kolportaż ulotek od projektu do kontroli efektów

(4 votes)

Kolportaż ulotek jako sposób na efektywną promocję firmy z dnia na dzień zyskuje na popularności. Coraz więcej przedsiębiorstw z powodzeniem wykorzystuje go do zwiększania świadomości swojej marki wśród potencjalnych klientów oraz do zwiększania popularności swoich usług i towarów.

Zanim jednak i my zdecydujemy się skorzystać z tej formy reklamy, warto choć w przybliżeniu zorientować się, jak wygląda taki kolportaż w praktyce i czym charakteryzują się poszczególne etapy kampanii reklamowej z wykorzystaniem ulotek. Ułatwi nam to zrozumienie mechanizmów rządzących światem reklamy i zwiększy skuteczność całej akcji. Poniżej przedstawiamy zatem prosty schemat przykładowej kampanii, której bazą są ulotki reklamowe.

ETAP 1 Określenie informacji, które powinny być zawarte na ulotkach.
Podstawowy zestaw informacji pozostaje niemal niezmienny w przypadku większości przedsiębiorstw, bez względu na to, w jakiej branży działają, jaki jest cel kampanii i do jakich odbiorców chcą w niej dotrzeć. Każda ulotka powinna zawierać nazwę i logo firmy, konkretne informacje na temat jej oferty oraz dane kontaktowe firmy. Jeśli mamy jakieś dodatkowe wymagania lub chcemy w jakiś sposób wyróżnić swoją ulotkę na tle innych, po to by zyskać przewagę nad konkurencją, to jest dobry moment na zgłaszanie tego rodzaju uwag. Informacje na ulotce każdorazowo należy dostosowywać do naszych indywidualnych potrzeb i założeń całej kampanii. Ulotki często wykorzystuje się na przykład do promowania konkretnych akcji promocyjnych – w takiej sytuacji opis akcji powinien znajdować się w centralnym miejscu ulotki. Jeśli nasza firma działa na rynku od niedawna, warto umieścić informacje o tym, czym się zajmuje. Jeśli natomiast jest obecna w branży od dłuższego czasu, szczegółowy opis nie będzie konieczny. Możemy zastąpić go innymi informacjami, na przykład krótkim tekstem o aktualnej ofercie czy obowiązujących promocjach.

ETAP 2 Wykonanie materiałów reklamowych.
Materiały reklamowa mogą być wykonywane zarówno przez firmę, której zlecamy kolportaż jak i przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w druku ulotek. W obu przypadkach konieczne będzie przekazanie informacji, które mają znaleźć się na ulotce oraz podzielenie się ewentualnymi uwagami co do wyglądu ulotki. Następnie sporządzany jest projekt gotowej ulotki i przeprowadzane są konsultacje na temat jej wyglądu i zawartości, oczywiście w obecności klienta zlecającego kampanię. To ostatnia chwila, w której możemy nanieść jakieś poprawki na projekt. Później jest on bowiem przekazywany do druku. Na tym etapie musimy także określić ilość materiałów reklamowych, która będzie nam potrzebna, oczywiście w konsultacji z firmą, której następnie zlecimy roznoszenie ulotek.

ETAP 3 Przygotowanie planu kolportażu
Każda profesjonalna firma, która ma w swojej ofercie rozdawanie ulotek przygotowuje dla każdego klienta indywidualny plan kolportażu, bazując na jego potrzebach i oczekiwaniach. Określa się w nim między innymi obszary, na których będzie się odbywało rozdawanie ulotek, ilość niezbędnych materiałów reklamowych, a także liczbę kolporterów, którzy będą zaangażowani w całą akcję. Później pozostaje już tylko ustalenie daty, w której ma się odbyć akcja. Pozostałymi szczegółami technicznymi zazwyczaj zajmuje się sama firma. My jako klienci nie musimy się w nie zagłębiać, jeśli nie mamy takiej potrzeby.

ETAP 4 Kolportaż
Jeśli wszystkie poprzednie etapy były wykonywane starannie, sam kolportaż powinien przebiegać spokojnie i bezproblemowo. Każdy kolporter udaje się w wyznaczony obszar i realizuje przypisane mu zadanie. W trakcie kolportażu możliwe jest przeprowadzenie kontroli w celu sprawdzenia efektywności pracy poszczególnych kolporterów. Warto skorzystać z takiej możliwości po to, by mieć pewność że wywiązują się oni zw swoich zadań z pełnym zaangażowaniem.

ETAP 5 Kontrola
Po zakończeniu akcji rozdawania ulotek często przeprowadza się dodatkową kontrolę. W tym celu odwiedza się wyrywkowo wybrane adresy spośród wszystkich tych, które były uwzględniane w planie kolportażu i sprawdza się, czy ulotki rzeczywiście do nich dotarły. W kontroli może uczestniczyć klient, jednak jej przeprowadzeniem może zająć się również sama firma. Kontrola powykonawcza to ostatni etap każdej kampanii reklamowej. W połączeniu z pozostałymi etapami kontroli, na przykład śledzeniem pozycji kolporterów na mapie daje nam ona niemal stuprocentową pewność, że cała kampania została przeprowadzona zgodnie z ustaleniami

ETAP 6 Czerpanie korzyści z reklamy
To najprzyjemniejszy etap całej kampanii reklamowej, stanowiący niejako jej zwieńczenie. Jeśli była ona przeprowadzona z odpowiednio dużą starannością i zaangażowaniem, zapewni wzrost zainteresowania firmą i jej usługami. Przełoży się to na zwiększoną sprzedaż, a więc i na większy zysk firmy. W związku z tym wszelkie pieniądze wydane na kampanie reklamowe, również te, w których wykorzystuje się ulotki, należy traktować jako inwestycję.